کتاب های آموزشی و تکمیلی

8 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

 1. کتاب تئوری های مدیریت جلد اول: مبانی سازمان و مدیریت
 2. کتاب تئوری های مدیریت جلد دوم: رفتار سازمانی و منابع انسانی
 3. کتاب زبان تخصصی مدیریت
 4. کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی حل مسئله، کفایت داده جلد1، GMAT
 5. کتاب آشنایی با شیوه نگارش و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI
 6. کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت اجرایی و MBA
 7. گرامر و درک مطلب مجموعه زبان ،MBA و دکتری
 8. کتاب طرح 90درصد تئوریهای مدیریت

  کتاب طرح 90درصد تئوریهای مدیریت

  13,000 تومان

8 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست