کتاب های آموزشی و تکمیلی

5 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

 1. کتاب مبانی ریاضی

  کتاب مبانی ریاضی

  12,500 تومان

  ناموجود

 2. کتاب ریاضیات گسسته

  کتاب ریاضیات گسسته

  14,500 تومان

 3. کتاب تحقیق در عملیات

  کتاب تحقیق در عملیات

  12,000 تومان

 4. کتاب آمار و احتمال
 5. کتاب آشنایی با شیوه نگارش و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI

5 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست