کتاب های آموزشی و تکمیلی

15 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

 1. کتاب انتقال جرم

  کتاب انتقال جرم

  28,000 تومان

  ناموجود

 2. کتاب طرح 90درصد کاربرد ریاضیات

  کتاب طرح 90درصد کاربرد ریاضیات

  17,000 تومان

 3. کتاب طرح 90درصد عملیات واحد

  کتاب طرح 90درصد عملیات واحد

  12,000 تومان

 4. کتاب طرح 90درصد انتقال جرم

  کتاب طرح 90درصد انتقال جرم

  11,000 تومان

  ناموجود

 5. کتاب طرح 90درصد ریاضی مهندسی
 6. کتاب طرح 90درصد ترمودینامیک - مهندسی شیمی
 7. کتاب طرح 90درصد مکانیک سیالات مهندسی شیمی
 8. کتاب طرح 90درصد انتقال حرارت مهندسی شیمی
 9. کتاب مکانیک سیالات مهندسی شیمی
 10. کتاب آشنایی با شیوه نگارش و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI
 11. پارسه بانک -مهندسی شیمی

  پارسه بانک -مهندسی شیمی

  قیمت عادی: 29,000 تومان

  Special Price 15,000 تومان

  ناموجود

 12. کتاب کنترل فرآیند

  کتاب کنترل فرآیند

  17,000 تومان

 13. کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
 14. کتاب انتقال حرارت

  کتاب انتقال حرارت

  19,000 تومان

 15. کتاب طرح 90درصد سینتیک و طرح راکتورهای شیمیایی

15 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست