کتاب های آموزشی و تکمیلی

6 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

 1. کتاب آمار و روش تحقیق

  کتاب آمار و روش تحقیق

  50,000 تومان

 2. کتاب روانشناسی تربیتی

  کتاب روانشناسی شخصیت

  41,000 تومان

 3. کتاب آشنایی با شیوه نگارش و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI
 4. زبان تخصصی برای دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی 1و2
 5. کتاب طرح 90درصد روش تحقیق

  کتاب طرح 90درصد روش تحقیق

  11,000 تومان

 6. کتاب طرح 90درصد روانشناسی تربیتی

6 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست