کتاب های آموزشی و تکمیلی

8 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

 1. کتاب آمار و روش تحقیق

  کتاب آمار و روش تحقیق

  50,000 تومان

 2. کتاب روانشناسی تربیتی

  کتاب روانشناسی شخصیت

  41,000 تومان

 3. کتاب روانشناسی عمومی

  کتاب روانشناسی عمومی

  40,000 تومان

 4. کتاب آشنایی با شیوه نگارش و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI
 5. زبان تخصصی برای دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی 1و2
 6. کتاب طرح 90درصد روش تحقیق

  کتاب طرح 90درصد روش تحقیق

  11,000 تومان

 7. کتاب طرح 90درصد روانشناسی تربیتی
 8. کتاب طرح 90درصد روانشناسی شخصیت

  کتاب طرح 90درصد روانشناسی شخصیت

  12,000 تومان

8 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست