کتاب های آموزشی و تکمیلی

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

 1. کتاب ترمودینامیک مواد

  کتاب ترمودینامیک مواد

  15,000 تومان

 2. معادلات دیفرانسیل

  معادلات دیفرانسیل

  31,000 تومان

 3. ریاضیات مهندسی

  ریاضیات مهندسی

  45,000 تومان

 4. کتاب طرح 90درصد معادلات دیفرانسیل

  کتاب طرح 90درصد معادلات دیفرانسیل

  13,000 تومان

 5. کتاب طرح 90درصد ریاضی مهندسی
 6. کتاب طرح 90درصد ریاضی عمومی2
 7. کتاب استحاله فازها و نمودارهای تعادلی (مهندسی مواد)
 8. کتاب آشنایی با شیوه نگارش و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI
 9. کتاب شیمی فیزیک مواد

  کتاب شیمی فیزیک مواد

  8,500 تومان

  ناموجود

 10. کتاب خواص مکانیکی مواد

  کتاب خواص مکانیکی مواد

  17,000 تومان

  ناموجود

 11. کتاب خواص فیزیکی مواد

  کتاب خواص فیزیکی مواد

  12,000 تومان

  ناموجود

 12. کتاب ریاضی عمومی 1

  کتاب ریاضی عمومی 1

  39,000 تومان

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست