کتاب های آموزشی و تکمیلی

6 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

 1. کتاب الکترونیک 1و2

  کتاب الکترونیک 1و2

  29,000 تومان

  ناموجود

 2. کتاب الکترومغناطیس مهندسی(جلد اول: الکتریسیته)
 3. کتاب الکترومغناطیس مهندسی(جلددوم: مغناطیس)
 4. کتاب تجزیه و تحلیل سیستم و سیگنال
 5. کتاب ماشینهای الکتریکی (1و2)

  کتاب ماشینهای الکتریکی (1و2)

  28,000 تومان

 6. کتاب آزمون های شناختی هوش و استعداد

  کتاب استعداد تحصیلی دکتری

  27,000 تومان

  ناموجود

6 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست