کتاب های آموزشی و تکمیلی

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

  1. کتاب تئوری های مدیریت جلد اول: مبانی سازمان و مدیریت
  2. کتاب تئوری های مدیریت جلد دوم: رفتار سازمانی و منابع انسانی
  3. کتاب آزمون های شناختی هوش و استعداد

    کتاب استعداد تحصیلی دکتری

    27,000 تومان

    ناموجود

  4. کتاب مروری بر اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(ویرایش جدید)

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست