کتاب های آموزشی و تکمیلی

25 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

 1. کتاب الکترومغناطیس مهندسی(جلد اول: الکتریسیته)
 2. کتاب طرح 90درصد سیستم‌های کنترل خطی
 3. کتاب طرح 90درصد ماشین‌های الکتریکی (1 و 2 )
 4. کتاب طرح 90درصد بررسی سیستم‌های قدرت
 5. کتاب طرح 90درصد الکترونیک(1و2)
 6. کتاب طرح 90درصد آمار و احتمال مهندسی
 7. کتاب طرح 90درصد مدارهای الکتریکی1و2

  کتاب طرح 90درصد مدارهای الکتریکی1و2

  10,000 تومان

 8. کتاب طرح 90درصد الکترومغناطیس
 9. کتاب طرح 90درصد ریاضی مهندسی
 10. کتاب طرح 90درصد معادلات دیفرانسیل

  کتاب طرح 90درصد معادلات دیفرانسیل

  13,000 تومان

 11. ریاضیات مهندسی

  ریاضیات مهندسی

  45,000 تومان

 12. کتاب طرح 90درصد تجزیه و تحلیل سیستم و سیگنال
 13. کتاب آشنایی با شیوه نگارش و چاپ مقاله های علمی در مجله های ISI
 14. پارسه بانک -مهندسی برق(جلددوم)

  پارسه بانک -مهندسی برق(جلددوم)

  قیمت عادی: 25,000 تومان

  Special Price 13,000 تومان

  ناموجود

 15. کتاب الکترومغناطیس مهندسی(جلددوم: مغناطیس)
 16. کتاب الکترونیک 1و2

  کتاب الکترونیک 1و2

  29,000 تومان

  ناموجود

 17. کتاب بررسی سیستم های قدرت

  کتاب بررسی سیستم های قدرت

  34,000 تومان

  ناموجود

 18. کتاب تجزیه و تحلیل سیستم و سیگنال
 19. کتاب زبان تخصصی برق

  کتاب زبان تخصصی برق

  18,000 تومان

 20. کتاب ماشینهای الکتریکی (1و2)

  کتاب ماشینهای الکتریکی (1و2)

  28,000 تومان

 21. کتاب مدارهای الکتریکی 1

  کتاب مدارهای الکتریکی 1

  29,000 تومان

  ناموجود

 22. کتاب مدارهای الکتریکی 2

  کتاب مدارهای الکتریکی 2

  18,000 تومان

 23. کتاب آمار و احتمال مهندسی

  کتاب آمار و احتمال مهندسی

  35,000 تومان

  ناموجود

 24. پارسه بانک -مهندسی برق(جلد اول)

  پارسه بانک -مهندسی برق(جلد اول)

  قیمت عادی: 25,000 تومان

  Special Price 13,000 تومان

  ناموجود

 25. معادلات دیفرانسیل

  معادلات دیفرانسیل

  31,000 تومان

25 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست