کلاس های حضوری آمادگی دکتری مهندسی شیمی (تاریخ شروع کلاس ها از 05 مهرماه)

دسترسی: موجود

از: 500,000 تومان

تا: 2,570,000 تومان

قیمت: 0 تومان

درس گرایش استاد گروه روز ساعت شهریه (تومان) انتخاب
دروس عمومی
زبان انگلیسی
هیچکدام
دکتر البرزی A پنجشنبه 08:00 - 12:00 500,000
دکتر البرزی B جمعه 13:00 - 16:00 500,000
دکتر البرزی C دوشنبه 17:00 - 21:00 500,000
دكتر فتحي D سه‌شنبه 12:00 - 16:00 500,000
دروس عمومی
استعداد تحصیلی
مهندس طورانی ، مهندس مروج A جمعه 16:00 - 21:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج B دوشنبه 12:00 - 17:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج A سه‌شنبه 16:00 - 21:00 500,000
دروس تخصصی
ترمودینامیک
هیچکدام
دکتر سمیع پور A پنجشنبه 13:00 - 16:00 480,000
دروس تخصصی
طراحی راکتور
هیچکدام
دکتر سمیع پور A شنبه 13:00 - 16:00 370,000
دروس تخصصی
پدیده های انتقال
هیچکدام
دکتر سمیع پور A پنجشنبه 16:00 - 21:00 720,000

* فیلدهای الزامی

قیمت: 0 تومان