کلاس های حضوری آمادگی دکتری مهندسی عمران (تاریخ شروع کلاس ها از 05 مهرماه)

دسترسی: موجود

از: 500,000 تومان

تا: 5,033,000 تومان

قیمت: 0 تومان

درس گرایش استاد گروه روز ساعت شهریه (تومان) انتخاب
دروس عمومی
زبان انگلیسی
هیچکدام
دکتر البرزی A پنجشنبه 08:00 - 12:00 500,000
دکتر البرزی B جمعه 13:00 - 16:00 500,000
دکتر البرزی C دوشنبه 17:00 - 21:00 500,000
دكتر فتحي D سه‌شنبه 12:00 - 16:00 500,000
دروس عمومی
استعداد تحصیلی
مهندس طورانی ، مهندس مروج A جمعه 16:00 - 21:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج B دوشنبه 12:00 - 17:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج A سه‌شنبه 16:00 - 21:00 500,000
دروس تخصصی
مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها
آب، آب و فاضلاب، حمل و نقل، خاک و پی، راه و ترابری، زلزله، سازه، سازه دریایی، سازه هیدرولیک، محیط زیست، مدیریت ساخت، مهندسی رودخانه هیچکدام
دکتر فرزام A جمعه 8:00 - 16:00 888,000
دروس تخصصی
دینامیک سازه گرایش سازه و مهندسی زلزله
آب، آب و فاضلاب، حمل و نقل، خاک و پی، راه و ترابری، زلزله، سازه، سازه دریایی، سازه هیدرولیک، محیط زیست، مدیریت ساخت، مهندسی رودخانه هیچکدام
دکتر رحمت آبادی A پنجشنبه 17:00 - 21:00 385,000
دروس تخصصی
تئوری الاسیسیته و پلاستیسیته گرایش سازه
آب، آب و فاضلاب، حمل و نقل، خاک و پی، راه و ترابری، زلزله، سازه، سازه دریایی، سازه هیدرولیک، محیط زیست، مدیریت ساخت، مهندسی رودخانه هیچکدام
دکتر محمودیان A پنجشنبه 12:00 - 17:00 440,000
دروس تخصصی
دینامیک خاک گرایش مهندسی زلزله و مکانیک خاک و پی
هیچکدام
دکتر سعيدي A شنبه 18:00 - 21:00 440,000
دروس تخصصی
طراحی پی پیشرفته گرایش مکانیک خاک و پی
هیچکدام
دکتر سعيدي A شنبه 15:00 - 18:00 440,000
دروس تخصصی
هیدرولیک پیشرفته گرایش سازه های هیدورلیکی و مهندسی آب
هیچکدام
دکتر فاضلی A پنجشنبه 17:00 - 21:00 480,000
دروس تخصصی
طراحی سازه های هیدرولیکی گرایش سازه های هیدرولیکی
هیچکدام
دکتر فاضلی A پنجشنبه 12:00 - 17:00 480,000
دروس تخصصی
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته گرایش مهندسی آب
هیچکدام
دکتر جمالی A پنجشنبه 12:00 - 17:00 480,000

* فیلدهای الزامی

قیمت: 0 تومان