کلاس های حضوری آمادگی دکتری روانشناسی - علوم تربیتی - مشاوره (تاریخ شروع کلاس ها از 05 مهرماه)

دسترسی: موجود

از: 500,000 تومان

تا: 2,860,000 تومان

قیمت: 0 تومان

درس گرایش استاد گروه روز ساعت شهریه (تومان) انتخاب
دروس عمومی
زبان انگلیسی
هیچکدام
دکتر البرزی A پنجشنبه 08:00 - 12:00 500,000
دکتر البرزی B جمعه 13:00 - 16:00 500,000
دکتر البرزی C دوشنبه 17:00 - 21:00 500,000
دكتر فتحي D سه‌شنبه 12:00 - 16:00 500,000
دروس عمومی
استعداد تحصیلی
مهندس طورانی ، مهندس مروج A جمعه 16:00 - 21:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج B دوشنبه 12:00 - 17:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج A سه‌شنبه 16:00 - 21:00 500,000
دروس تخصصی
آمار و روش تحقیق همه گرایش ها
هیچکدام
دكتر حبیبی A پنجشنبه 9:00 - 13:00 520,000
دكتر حبیبی B جمعه 14:00 - 18:00 520,000
دروس تخصصی
نظریه های یادگیری ، نظریه های آموزش، الگوهای تدریس مجموعه علوم تربیتی
هیچکدام
دكتر محمودي A چهارشنبه 18:00 - 21:00 430,000
دروس تخصصی
روانشناسی رشد مجموعه روانشناسی
هیچکدام
دكتر مقدم A پنجشنبه 17:00 - 20:00 300,000
دروس تخصصی
آسیب شناسی روانی مجموعه روانشناسی
هیچکدام
دکتر خدامرادی A پنجشنبه 13:00 - 17:00 400,000
دروس تخصصی
روانشناسی شخصیت مجموعه روانشناسی
هیچکدام
دكتر محمودي A چهارشنبه 15:00 - 18:00 210,000

* فیلدهای الزامی

قیمت: 0 تومان