کلاس های حضوری آمادگی دکتری مجموعه زبان انگلیسی ویژه دانشگاه آزاد و سراسری (تاریخ شروع کلاس ها از 05 مهرماه)

دسترسی: موجود

از: 500,000 تومان

تا: 1,940,000 تومان

قیمت: 0 تومان

درس گرایش استاد گروه روز ساعت شهریه (تومان) انتخاب
دروس عمومی
استعداد تحصیلی
مهندس طورانی ، مهندس مروج A جمعه 16:00 - 21:00 500,000
مهندس طورانی ، مهندس مروج B دوشنبه 12:00 - 17:00 500,000
دروس تخصصی
teaching (روش تدریس) ویژه دانشگاه سراسری
هیچکدام
دکتر رحیمی A جمعه 9:00 - 12:00 300,000
دروس تخصصی
روش تحقیق در مسایل آموزش زبان ویژه دانشگاه سراسری
هیچکدام
دكتر فتحي A جمعه 18:30 - 21:00 300,000
دروس تخصصی
testing (آزمون سازی) ویژه دوره سراسری
هیچکدام
دكتر فتحي A جمعه 16:00 - 18:30 300,000
دروس تخصصی
مسایل آموزش ویژه دانشگاه سراسری و آزاد
هیچکدام
دکتر رحیمی A پنجشنبه 16:00 - 20:00 540,000

* فیلدهای الزامی

قیمت: 0 تومان