کلاس های حضوری آمادگی کارشناسی ارشد ویژه دانشگاه آزاد رشته زبان (تاریخ شروع کلاس ها از2 اسفند ماه)

دسترسی: موجود

از: 200,000 تومان

تا: 1,360,000 تومان

قیمت: 0 تومان

درس گرایش استاد گروه روز ساعت شهریه (تومان) انتخاب
دروس تخصصی
نظریه های ترجمه و ترجمه متون
هیچکدام
دکتر نصرت زادگان A سه‌شنبه 17:00 - 20:00 200,000
دروس تخصصی
Testing گرایش آموزش زبان
هیچکدام
دكتر فتحي A پنجشنبه 9:00 - 12:00 200,000
دروس تخصصی
Teaching گرایش آموزش زبان
هیچکدام
دكتر فتحي A پنجشنبه 13:00 - 16:00 240,000
دروس تخصصی
Linguistics گرایش آموزش زبان
هیچکدام
دکتر رحیمی A جمعه 9:00 - 12:00 200,000
دروس تخصصی
تخصصی ادبیات انگلیسی گرایش ادبیات انگلیسی
هیچکدام
استاد رنجبر A جمعه 9:00 - 13:00 320,000
دروس عمومی
زبان عمومی TOEFL
آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی هیچکدام
دکتر البرزی A جمعه 13:00 - 16:00 200,000

قیمت: 0 تومان