کلاس های حضوری آمادگی کارشناسی ارشدویژه دانشگاه آزاد رشته مدیریت(تاریخ شروع کلاس ها از 02 اسفند ماه)

دسترسی: موجود

از: 160,000 تومان

تا: 2,064,000 تومان

قیمت: 0 تومان

درس گرایش استاد گروه روز ساعت شهریه (تومان) انتخاب
دروس تخصصی
روش تحقیق
بازرگانی، دولتی هیچکدام
استاد محرابيون A جمعه 17:00 - 21:00 240,000
دروس تخصصی
تئوری مدیریت
بازرگانی، تکنولوژی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات هیچکدام
استاد محرابيون A جمعه 8:00 - 12:00 320,000
دروس تخصصی
مدیریت بازاریابی
بازرگانی، فناوری اطلاعات، کارآفرینی هیچکدام
استاد مروج A پنجشنبه 14:00 - 17:00 240,000
دروس تخصصی
مدیریت مالی
بازرگانی، دولتی، مالی هیچکدام
استاد نوردرخشان A پنجشنبه 17:00 - 20:30 224,000
دروس عمومی
زبان تخصصی
بازرگانی، تکنولوژی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات، مالی، مدیریت، کارآفرینی هیچکدام
دکتر عسگری A شنبه 17:00 - 20:00 240,000
دروس عمومی
ریاضی
تکنولوژی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات هیچکدام
مهندس انصاری A پنجشنبه 9:00 - 13:00 160,000
دروس پایه
آمار
بازرگانی، تکنولوژی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات، مالی، مدیریت، کارآفرینی هیچکدام
مهندس طوراني A جمعه 13:00 - 17:00 400,000
دروس پایه
اقتصاد خرد و کلان
بازرگانی، تکنولوژی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات، مالی، مدیریت، کارآفرینی هیچکدام
استاد A یکشنبه 17:00 - 21:00 240,000

قیمت: 0 تومان